...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)


မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား,

ကၽြန္ေတာ္ တို့ကို ဆက္သြယ္ ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့

ဟာဂ်ဴလီ ကသာ

ဖုန္းနံပတ္ - 096468455 (သို့) 07525240

Email - herjulekatha@gmail.com

သို့ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ၾက ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ။

Thanks
Development team

Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved