...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)လူထုအသံ...

လူထုအသံ...
အယ္ဒီတာ
www.herjulekatha.com
ဆရာခင္ဗ်ား
ေကာလင္းမွာ ၁၈ ရက္ေန႔ က ယစ္မ်ိဳး၃၀နဲ႕ ေဒါဝိုင္း။ ကိုဖိုးစိုး ။ ဦးေက်ာက္ေဌး တို႔၃ဦးကို ေကာလင္းတရားရုံးက ေထာင္၃လစီခ်လိုက္ပါ တယ္ ၊ ၃ ေယာက္စလုံးဟာ ေစ်းရုံ ဗိုလ္တဲရပ္ကြက္ကပါ၊ ေကာလင္းျမိဳ႕မွာ အရက္ဆိုင္ ေပါင္း၁၈၀ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး တရား၀င္ လိုင္ စင္ စာရင္းက ၆ ဆိုင္ ဘဲ ရွိပါတယ္ ၊ယခုဖမ္းခံရတဲ႔သူေတြက အရက္ ေရာင္းလာတာ ၁၈ နွစ္ ေက်ာ္ ေနပါဘီ ၊ ယခင္ က လည္းနွစ္စဥ္ ၆ေသာင္းေက်ာ္ ေဆာင္ ရပါတယ္ မ ယ က စာရြက္ျဖတ္ပိုင္း ဘဲ ေပးတာပါ ။ ခါတိုင္းလဲ ရဲကအဖမ္းျပ တာခံရမယ္ ၊ဒဏ္ေငြဘဲရိုက္ခံရပါတယ္ ၊ ထုံးစံလိုျဖစ္ေန ေတာ့ တရားသူျကီးကို ဘာမလူပ္မထား ေတာ့ ခ်ပစ္လိုက္တာ ေထာင္၃လ တဲ႔ဗ်ာ ၊နစ္နာ တာေပါ့ ဆရာရယ္။
(Lay Phay)
အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္။ ။အရက္(၄)/(၅) ပုလင္းနဲ႕ ေထာင္ခ်ေနတာ ကသာခရိုင္တစ္ခုထဲမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုး ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္၊တိုင္းရဲ႕ သေဘာထားအရ ေထာင္ခ်ေနတာျဖစ္မွာပါ၊ဥပေဒအထက္..တရားသူႀကီးအထကဘယ္သူေတြ ရွိေနလဲဆိုတာကေတာ့...?

Share on Facebook

by herjulekatha
View 480 times
Posted Date September 21, 2013, 9:55 am
Modified Date September 21, 2013, 9:55 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved