...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ေဆးဆရာ၊စိတ္ေစတနာနွင့္ယေန ့ကၽြန္ေတာ္အမွတ္တညာ(ကိုမ်ိဳး-ျမန္မာစာ) --------------------------------------------------------

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

ေတာင္ေပၚကေနေက်ာက္ေမာင္းၾကီးဆင္ကာ(မၾကံအပ္
မစည္ရာ)ဘုရားရွင္ထံလိမ့္ခ်ျပီးေျခေခ်ာင္းေတာ္ကိုေသြး
စိမ္းရွင္ရွင္ထြက္ေစခဲ့သူနွင့္ထိုကဲ့သို ့ေျခေတာ္မွာရရွိခဲ့သည့္
ဒဏ္ရာကိုေဆးကုသရန္အလို ့ငွာေသြးပုပ္ေတြကိုေဖါက္
ထုတ္ခဲ့သူတို ့နွစ္ဦးမွာထားရွိေသာေစတနာခ်င္းမတူညီ၍ တပည့္ေတာ္တို ့ျပဳခဲ့သည့္ေသြးထြက္ေစမူက အနာေရာဂါ
ေပ်ာက္ဖို ့ေဆးဆရာဇီ၀ကလို စိတ္ေစတနာနွင့္ ပါဘုရား
ဟုကိုးကြယ္ရာဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါးထံတင္ေလွ်ာက္ခဲ့
ေၾကာင္းကိုျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးအစည္းေ၀း
ခန္းမၾကီးအတြင္းမွာ(ထိုကာလကေတာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊
ဆရာၾကီးဒီဒုတ္ဦးဘခ်ိဳနွင့္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၊ရုပ္ရွင္
ပညာရွင္ၾကီးမ်ားျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေငြရတုအခမ္းအနားတက္
ေရာက္ပံုပန္းခ်ီကားၾကီးမွာကတၱီပါကန္ ့လန္ ့ကာေနာက္
ကြယ္၌သာရွိတုန္းပါ။)ေလာေလာလတ္လတ္ၾကံဳထားေသာ
သံဃာေတြေသြးေျမက်မူအေပၚအရိပ္အျမြက္ျပဳကာရုပ္ရွင္
သမားတစ္ခ်ိဳ ့ကိုလြန္ခဲ့သည့္(၆)နွစ္ကရွင္းျပခဲ့ျခင္းကို
မည္သူေတြမ်ားမွတ္မိေနမည္နည္းဟုေတြးမိပါ၏။
-----------------------------
----------------------------
ဆရာေတာ္ဘုရားက မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း
ျပဳဖူးေသာကုသိုလ္ထက္ပိုကာျပဳထားေသာမိမိ၏
ေကာင္းမူကုသိုလ္ေတြအေဟာသိကံျဖစ္မည္ကို
စိုးရိမ္တၾကီးမိန္ ့ၾကားလာ၍ျပန္လည္ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္မိမိတို ့စိတ္ရင္းေစတနာဆိုးျဖင့္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ၾကျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကိုေပၚလြင္ေစရန္ဘုရားရွင္
လက္ထက္ေတာ္ကေဆးဆရာဇီ၀ကဥပမာျဖင့္သာဓကျပဳ
ကာအနုပညာရွင္ေတြကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားအသိေပး
အမွာစကားဆိုခဲ့သည့္အဆိုပါစကားကိုအဆိုပါအခမ္းအနား
သို ့မီဒီယာသမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ေရာက္ခဲ့ရသူကၽြန္ေတာ္
ကေတာ့အမွတ္တရရရွိေနပါေသးသည္။
-----------------------------
----------------------------
----------------------------
စကားလံုးအတိအက်မဟုတ္သည့္တိုင္အဓိပၸါယ္မလြဲနိုင္ေအာင္
အဆိုပါစကားကိုဤေန ့ဤအခါကာလ ကၽြန္ေတာ္အမွတ္တညာ
ကမွတ္မွတ္ရရရွိေနမိသည္မွာအျပစ္ျဖစ္ေလာက္စရာ မရွိဘူး
ထင္ပါ့ေနာ္ဗ်ာ။

ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)
၂၇.၉.၂၀၁၃

Share on Facebook

by herjulekatha
View 483 times
Posted Date September 27, 2013, 11:16 am
Modified Date September 27, 2013, 11:16 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved