...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)မွန္ကန္သည့္သတင္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္တြင္ အလားတူသတင္းအမွားမ်ားမေဖာ္ျပၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း *********************************

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

လူမႈကြန္ယက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ေသာ https://www.facebook.com/pages/သတင္းေပါင္းစံု/480651228657570 တြင္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး https://www.facebook.com/MyawadyNews မွ ကူးယူေဖာ္ျပထား သည့္ ကူညီၾကပါ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းသို႕ ထူးျခားမႈၾကား သိပါက ဆက္သြယ္သတင္းေပးၾကပါဟု ဆိုကာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ အဖ ဦးေက်ာ္စြာ၊ အမိေဒၚျပည့္စံု၊ သမီးမခင္ျပည့္စံု ၂၆.၉.၂၀၁၃ေန႕ ဘယ္သူသတ္သြားမွန္းမသိေၾကာင္းႏွင့္ အေလာင္းရွာေတြ႕ပံုဟုဆိုကာ http://www.empressleak.com/wicked-world-watch-teenage-girl-raped-and-murdered-in-the-bush/ မွ သတင္း ပါ ဓါတ္ပံုအား ကူးယူေဖာ္ျပထားသည့္ အဆိုပါသတင္းမွာ လံု၀မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း
အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ရွိ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕နယ္ေျမ
အတြင္းသာမက အျခားရဲစခန္းနယ္ ေျမမ်ားအတြင္း၌လည္း အဆိုပါ
အမ်ိဳးသမီးငယ္ ေသဆံုးမႈ၊ အသတ္ခံရမႈျဖစ္စဥ္မရွိပါေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား
သိရွိႏိုင္ေစေရးအသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အဆိုပါသတင္းအားေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းေပါင္းစံု facebook
Pageအေနျဖင့္ယင္းကဲသို႕မမွန္ကန္သည့္သတင္းအား ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း
အားျဖင့္ သတင္းဖတ္႐ႈသူျပည္သူမ်ား အထိတ္တလန္႕ႏွင့္ စိတ္အေႏွာက္
အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီးရဲတပ္ဖြဲ႕၏Imageအားထိခိုက္ႏိုင္ပါသျဖင့္ ေနာင္တြင္
အလားတူ မမွန္ကန္သည့္သတင္းမ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပါရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးသတင္းထုတ္ျပန္ေရးဌာနမွ ေမတၱာ
ရပ္ခံအပ္ပါသည္။
Yangon Police

Share on Facebook

by herjulekatha
View 507 times
Posted Date September 28, 2013, 2:34 pm
Modified Date September 28, 2013, 2:34 pm


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved