...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ကိုယ္ ရယ္သလို ရယ္ေစခ်င္လို႕.(၃)

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

ကိုယ္ ရယ္သလို ရယ္ေစခ်င္လို႕.(၃)
***********************
ဒီေန႕ ဖတ္ျဖစ္တဲ့.မင္းေက်ာ္စြာ ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဟာသမ်ားထဲက
ရယ္စရာ ေကာင္းတဲ့ စာမ်က္ႏွာေလးအခ်ိဳ႕ကို ကူးယူေဖၚျပလိုက္ပါတယ္၊
(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 556 times
Posted Date November 9, 2013, 12:06 am
Modified Date November 9, 2013, 12:06 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved