...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)တမူးခရိုင္ေဆးရံုမွာ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ လိုအပ္..


တမူးခရိုင္တမူးျမိဳ့မွာ ခရိုင္ျမိဳနွင့္အညီ ခရိုင္ေဆးရံုႀကီး ရွိပါတယ္။ အေဆာက္အဦးေတြလည္း ျပည္စံုသလို ေဆးေတြလည္ အတင့္အသင့္ ျပည္စံုသလို ခရိုင္ဆရာဝန္ႀကီးကလည္း ေတာ္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။
ခရိုင္ေဆးရံုးျဖစ္ရင္ ဖြဲ့စည္းပံုအရ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ ၁၈ ေယာက္ရွိရမွာပါ။
အခုတမူးေဆးရံုမွာ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္သာရွိပါတယ္ခင္ဗ်၊
အထက္က ၃ ေယာက္ခ်ထားေပးေပမဲ့ ေရာက္မလာပါ ခင္ဗ်။
တမူးေဆးရံုက ဆရာဝန္ ဆရာမမ်ား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စဥ္းစားသာႀကည့္ႀကပါေတာ့ ခင္ဗ်ာ။
Yin Ko Oo

Share on Facebook

by herjulekatha
View 420 times
Posted Date November 17, 2013, 7:45 am
Modified Date November 17, 2013, 7:45 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved