...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကခ်င္ေျမ ( ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလ မီဒီယာသမားဘ၀အမွတ္တရ ပံုရိပ္မ်ား)

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကခ်င္ေျမ ( ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလ မီဒီယာသမားဘ၀အမွတ္တရ ပံုရိပ္မ်ား)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 427 times
Posted Date December 11, 2013, 11:12 am
Modified Date December 11, 2013, 11:12 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved