...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)၂၀၁၅မွာ လူၾကီးေတြကို ေခၽြးပ်ံေအာင္ မလုပ္နဲ႕ေနာ္..

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

၂၀၁၅မွာ လူၾကီးေတြကို ေခၽြးပ်ံေအာင္ မလုပ္နဲ႕ေနာ္..

Share on Facebook

by herjulekatha
View 546 times
Posted Date January 7, 2014, 5:47 pm
Modified Date January 7, 2014, 5:47 pm


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved