...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)လဒနဲ႕ခြပ္ေဒါင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေစေရး ဦးစားေပးေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒကို ျပင္မွာ မလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားအမည္ခံ လူတန္းစားေတြကို တစ္ခုေတာ့ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ရင္ ငါတို႕ေတာ့ သမၼတျဖစ္လာမွာပဲလို႕ ေသာက္အထင္ေတြ ၾကီး မေနၾကပါနဲ႕၊လဒနဲ႕ခြပ္ေဒါင္း ဟာ စာလံုးေပါင္းျခင္း မတူမွန္း လူေတြက သိေနၾကပါတယ္ဗ်ာ..၊
(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 410 times
Posted Date January 30, 2014, 8:18 am
Modified Date January 30, 2014, 8:18 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved