...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ေနရာ

ေနရာ
ကြၽန္ေတာ္လည္း
လိုခ်င္မိတာပါပဲဗ်ာ
ကြၽန္ေတာ္ေမ်ွာ္လင့္ေနတဲ့ေနရာ
ခင္ဗ်ားႀကိဳက္တယ္ဆိုလည္း...
တစ္ေျမတည္းေန
တစ္ေရတည္းေသာက္
တစ္ေလတည္း႐ူခဲ့ၾကသူေတြပဲမို႔
ကြၽန္ေတာ့္မွာ
မနာမလို
ဗ်ာပါပိုေနမွာမဟုတ္ပါ
ဒါေပမဲ့ဗ်ာ...

ရလို႔
ခ်စ္ေနၾကတာေတြ
လွလို႔
ခ်စ္ေနၾကတာေတြ
အဲ့ဒါေတြလည္း
အခ်စ္ပဲဆိုရင္ေတာ့ဗ်ာ
ကြၽန္ေတာ့္အခ်စ္
ေ၀ါဟာရအသစ္
ေျပာင္းလဲပစ္ခ်င္မိမွာ...

လိုခ်င္သလို
တခါမွမရေသးေပမဲ့
ျမင္ခ်င္သလို
တစ္ခါမ်ွမလွေသးေပမဲ့
(ဒီဘ၀ဒီမ်ွဆိုရင္ေတာင္)
ကြၽန္ေတာ္က
ခ်စ္တဲ့
အမိေျမသင္းရနံ ့ေလး
ထာ၀ရ႐ူ႐ိႈက္ခြင့္ရေရးသာ
ခ်စ္တဲ့
အမိေျမမွာ
ေခါင္းခ်ခြင့္တစ္ေနရာစာေလးသာ
ေနရာ
ကြၽန္ေတာ္လည္း
လိုခ်င္မိတာပါပဲဗ်ာ
ကြၽန္ေတာ္ေမ်ွာ္လင့္ေနတဲ့ေနရာ
ခင္ဗ်ားႀကိဳက္တယ္ဆိုလည္း...

ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)
၂၈.၂.၂၀၁၄

Share on Facebook

by herjulekatha
View 376 times
Posted Date February 28, 2014, 12:12 pm
Modified Date February 28, 2014, 12:12 pm


Term and Conditions
Contact Us

© 2017 herjulekatha.com
All rights reserved