...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ၀င္ခြင္႕ကတ္ျပားမ်ားအား အခေၾကးေငြျဖင္႕ ေရာင္းစားေနပီး ေအးဂ်င္းနာမည္ခံ မ်ားမွလည္း ခရီးသြားမ်ားအေပၚ လိမ္လည္မွဳ ျဖစ္စဥ္မ်ား

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ၀င္ခြင္႕ကတ္ျပားမ်ားအား အခေၾကးေငြျဖင္႕ ေရာင္းစားေနပီး ေအးဂ်င္းနာမည္ခံ မ်ားမွလည္း ခရီးသြားမ်ားအေပၚ လိမ္လည္မွဳ ျဖစ္စဥ္မ်ား
=================================
ႏိုင္ငံျခားတိုင္းတပါးသို႔သြားေရာက္ ၍ဝင္ေငြရွာသည္႔ သူမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေငြညစ္ခံမတရားေခါင္းပံုျဖတ္ခံေသာ ေလဆိပ္ျ ပည္ပ ထြက္ခြာေဆာင္ဂိတ္ေပါက္မွာ နာမည္ၾကီးလွပါသည္၊
ဒါတင္ဘယ္မဟုတ္မလဲ တရားဝင္ ေအးဂ်င္႔ေတြက အထူးသျဖင္႔ ၿပည္ပထြက္ခြာ ခရီးသယ္ေတြကို တရားမဝင္ျပင္ပမွအသိမိတ္ေဆြမ်ား အားေလဆိပ္အတြင္း ေငြ ၃၀၀၀/-ေပး၍ဝင္ခြင္႔ကဒ္မ်ားကို
မွတ္ပံုတင္အငွား(ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးလ်င္အလြယ္တကူမိႏိုင္ပါသည္) မ်ားျဖင္႔ရရွိေစပါသည္၊
အထူးသျဖင္႔ မနက္အေစာပိုင္း ျပည္ပထြက္ခြာခရီးစဥ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနပါသည္၊ ထိူသူမ်ားမွာ မနက္အေစာၾကီး ေငြလဲေကာင္တာမဖြင့္ေသးသည္ကို အခြင္႔ေကာင္းယူ၍ ေစ်းၾကီးျဖင္႔ေငြလဲလည္ေပးျခင္း
ေငြစကၠူတုမ်ားျဖင္႕လဲေပးျခင္းတို႕ေၾကာင္႕ ျပသနာျဖစ္သည္ကိုလည္း မၾကာခဏ ၾကားသိရသည္ ၊
တန္ဆာဝန္ပိုမ်ား သယ္ခြင္႔မရွိေသာပစၥည္းမ်ားလည္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ဝန္ထန္းမ်ားႏွင္႔ၾကိုတင္ခ်ိတ္ဆက္၍လုပ္ရွားေနၾကပါသည္၊
ျပသနာျဖစ္လ်င္ တကယ္႔ေအးဂ်င္႔မွတဆင္႔ခိုင္းထားသည္႔ အျပင္လူမ်ား ျဖစ္ေန၍ မည္သူူ႔အား တိုင္တန္းအေရးယူရမည္ကိုမသိဘဲ အခက္ခဲျဖစ္ေနပါသည္၊
ထိုရိုက္စား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ေပးေသာ တရားမဝင္သူမ်ား၏....တမနက္ ၂နာရီ သာလႈပ္ရွားေသာဝင္ေငြမွာ တဦးလ်င္ ၅ ေသာင္းမွ ၁ သိန္းခြဲၾကား ထိရရွိပါသည္၊
.ယခုထိအေရးယူခဲ႔ျခင္းမၾကားရေသးပါ၊ထိုသူမ်ားမွာ အုပ္စုႏွင္႕လႈပ္ရွားေနသည္မွာၾကာၿပီျဖစ္သျဖင္႔ တရားဝင္ဝန္ထမ္းမ်ားသဖြယ္ ဌာနအသီးသီး မွလူမ်ားႏွင္႔ေပါင္းကာ
ခရီးသည္မ်းအားလိမ္လည္ျပီးေငြေရာင္း ....တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ားခိုးယူျခင္း ထင္သလို မနက္အေစာၾကီ ပိုင္းတြင္လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္၊
ထိုတရားမဝင္လႈပ္ရွားေနသူမ်ားမွာ တရားဝင္ဝန္ထန္းမ်ား၏လစာဝင္ေငြ မ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာပို၍ ရေနသျဖင္႔ မ်က္ႏွာသစ္လူမ်ားျဖင္႔ အလွည္႔က်လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္ ၊
ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးလ်င္ ဧည္႔သည္အားလိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ေဆြမ်ိဳးကဲ႔သို႔ေနေနၾကပါသည္၊
.အထူးၾကတ္မတ္ရမည္မွာ ယင္း-ဧရိယာ ၁ -ထိဝင္ခြင္႔ကဒ္မ်ားကို ထုတ္ေပးသည္႔ ေကာင္တာပင္ျဖစ္္ပါသည္၊
ေလဆိပ္ကအရာရွိေတြarea1ကဒ္မ်ားကိုမွတ္ပုံတင္ျပေသာ္လည္း အေျကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးေျပာျပီးထုတ္မေပးပါ၊
.တာဝန္က်ရဲမ်ားမွ တဆင့္ေငြ၅၀၀၀ေပးမွရပါသည္၊ တရားမဝင္လူပဲြစားမ်ားရွိပါသည္၊
ပီနန္အိတ္တလုံး ၁၅၀၀တန္ကို ၅၀၀၀ေပးဝယ္ရသည္...... .လာဘ္္ေပးလာဘ္ယူမ်ားေသာေလဆိပ္ျဖစ္ပါသည္္၊
မွတ္ပံုတင္ကိုယ္တိုင္မဟုတ္ဘဲ အငွားမွတ္ပံုတင္မ်ားျဖင္႔ တဦးလ်င္ေငြ ၃၀၀၀/- ျဖင္႔ အလြယ္တကူထုတ္ေပးပါသည္ ၊
ထို တရားမဝင္လုပ္စားေနသူမ်ားမွာ ထိုေငြအားရင္းႏွီးျပီး အဆ ၁၅ ဆမကရယူလႈပ္ရွားေနၾကပါသည္၊ တရားဝင္ေအးဂ်င္႔မ်ား၏ လက္သတ္ေမႊးထားေသာထိုအုပ္စုမ်ား ေၾကာင္႔
ျပည္ပထြက္ခြာသူမ်ားအား စိတ္ အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေစျပီး၊ လံုျခံုမႈလည္းမရွိေသာေလဆိပ္အား သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔က အဘယ္ေၾကာင္႔ မ်က္စိမွိတ္ျပီးလြတ္ထားေပးသည္ကို စဥ္းစား၍မရႏိုင္ပါ ။
(Ishi Ishi)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 233 times
Posted Date July 18, 2015, 1:13 am
Modified Date July 18, 2015, 1:13 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved