...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ဖရဲသီးအခြံ ၾကိဳက္တယ္ဆိုတာက..(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

ဖရဲသီးအခြံ ၾကိဳက္တယ္ဆိုတာက..(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 239 times
Posted Date October 21, 2015, 5:29 am
Modified Date October 21, 2015, 5:29 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved