...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)အေၾကြး မွတ္ထားတယ္....(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

အေၾကြး မွတ္ထားတယ္....(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 236 times
Posted Date October 22, 2015, 2:58 pm
Modified Date October 22, 2015, 2:58 pm


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved