...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ေရနည္းငါး..

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

ေရးနည္းငါး

Share on Facebook

by herjulekatha
View 187 times
Posted Date November 2, 2015, 5:21 pm
Modified Date November 2, 2015, 5:21 pm


Term and Conditions
Contact Us

© 2017 herjulekatha.com
All rights reserved