...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)MCDCကလုပ္မယ့္ ကာတြန္းျပပြဲအတြက္ ဆြဲရတာဆိုေတာ့ အားေတာ့ အနာသားပဲ(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

MCDCကလုပ္မယ့္ ကာတြန္းျပပြဲအတြက္ ဆြဲရတာဆိုေတာ့ အားေတာ့ အနာသားပဲ(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 170 times
Posted Date June 5, 2016, 9:45 am
Modified Date June 5, 2016, 9:45 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved