...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ဟာဂ်ဴလီမီဒီယာမွတဆင့္ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္ သိေစခ်င္ပါသည္ ********************

ဟာဂ်ဴလီမီဒီယာမွတဆင့္ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္ သိေစခ်င္ပါသည္
********************
ယခု အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္တြင္ အျပင္းစားဗိုင္းရပ္ H7 N9 ႀကက္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္လွ်က္ရွိပါသည္။
-ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ ့တြင္လည္း ျပည္ပမွ ေန ့စဥ္ တရားမဝင္ ရက္လြန္ စားသံုးရန္မသင့္သည့္ ႀကက္ဥမ်ား အလံုးေရ သိန္းခ်ီဝင္ေရာက္ေနပါသည္။
-ထိုႀကက္ဥမ်ားသည္ (၁)ဖာလွ်င္ ၂၆၅၀၀ က်ပ္သာရွိျပီး အလံုး(၃၆၀) ပါဝင္သျဖင့္ တစ္လံုးလွ်င္ (၇၃)က်ပ္သာရွိသည္။
-ျမစ္ႀကီးနား ျခံထြက္ ႀကက္ဥမ်ားသည္ တစ္လံုး လွ်င္ တန္ဖိုး အရင္းမွာ (၈၀)က်ပ္ခန္ ့ရွိျပီး ေစ်းကြက္ထဲတြင္ (၁)လံုးလွ်င္ ၁၀၀/၁၁၀/၁၂၀ က်ပ္ျပန္လည္ေရာင္းခ်သျဖင့္ တရားမဝင္ ျကက္ဥ မ်ားကို ေစ်းကြက္ယွဥ္၍ မေရာင္းနိုင္ပါ။
-ယခုကာလမ်ားတြင္ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ ့ေပၚရွိ ဥစားႀကက္ျခံသမား အားလံုးႀကက္ဥမ်ား စုပံုေန၍ ေရာင္းမရ မ်ားစြာအရွံဳး ခံေရာင္းရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။
-ျပည္ပမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ျကက္ဥမ်ားသည္ ၎တို ့တိုင္းျပည္တြင္ အစားေသာက္ကြပ္ကဲေရးမွ သက္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ (သို ့) စားသံုးရန္ မသင့္ေတာ့ေျကာင့္ ေန ့စဥ္စြန္ ့ပစ္ရသည့္ ျကက္ဥမ်ားျဖစ္သည္။
-ထိုႀကက္ဥမ်ားသည္ ျမစ္ႀကီးနားသို ့ တရားမဝင္လမ္းေျကးမ်ား ေပးသည့္တိုင္ မူလစြန္ ့ပစ္ထားေသာေျကာင့္ အရင္းမွာ အလကားနည္းနည္းျဖစ္သျဖင့္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ လြန္စြာေစ်းသက္သာလွ်က္ရွိသည္။ထိုၾကက္ဥမ်ားသည္ ဟိုပင္၊ မိုးေကာင္း၊မိုးညွင္း၊ကသာ၊ အင္ေတာ္သို့လည္း ပို႕ေဆာင္ေရာင္းခ်လ်ွက္ရွိပါသည္၊ (Han Thwin Tun)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 106 times
Posted Date April 21, 2017, 10:37 am
Modified Date April 21, 2017, 10:37 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved