...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ဘရူႏိုင္းေရာက္ေနတဲ့ တူေတာ္ေမာင္ႏွင့္ၾဆာဂ်ဴတို႕ရဲ႕ ငယ္ဘ၀

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

ဘရူႏိုင္းေရာက္ေနတဲ့ တူေတာ္ေမာင္ႏွင့္ၾဆာဂ်ဴတို႕ရဲ႕ ငယ္ဘ၀

Share on Facebook

by herjulekatha
View 105 times
Posted Date April 22, 2017, 9:01 am
Modified Date April 22, 2017, 9:01 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved