...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)by herjulekatha | June 7, 2016, 5:43 pm

၁၉၉၆ခုႏွစ္က ရြက္ႏုေဝမဂၢဇင္းမွာေဖၚျပခံခဲ့ရတဲ့ကာတြန္းပါ၊ ဆရာဦးတင္ေမာင္သန္း မမိုးခ်ိဳသင္း ကိုသစ္ဆင္းတို႔ရဲ႕
သင့္ဘဝမဂၢဇင္းမွာ ေဖၚျပတုန္းကေတာ့ စိစစ္ေရးရဲ႕ စုတ္ျဖဲခံခဲ့ရပါတယ္၊ အေပၚက အုပ္ခ်ဳပ္သူလူႀကီးေတြကို ႏြားနဲ႔ ႏႈိင္းခဲ့သလို ေအာက္ေျခကလူေတြဟာလည္း ဘယ္မွ.....

Read more


by herjulekatha | June 5, 2016, 9:45 am

MCDCကလုပ္မယ့္ ကာတြန္းျပပြဲအတြက္ ဆြဲရတာဆိုေတာ့ အားေတာ့ အနာသားပဲ(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | November 2, 2015, 5:21 pm

ေရးနည္းငါး.....

Read more


by herjulekatha | October 31, 2015, 4:02 pm

ခိုးရာပါ....(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 31, 2015, 4:16 am

ဒါေလးပဲ...(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 30, 2015, 6:12 pm

ဒါေလးပဲ...(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 25, 2015, 4:42 pm

ေခတ္သစ္ေပၚဦး..(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 22, 2015, 2:58 pm

အေၾကြး မွတ္ထားတယ္....(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 22, 2015, 3:13 am

ၿပံဳးျပခ....(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 21, 2015, 5:29 am

ဖရဲသီးအခြံ ၾကိဳက္တယ္ဆိုတာက..(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read moreTerm and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved