...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)by herjulekatha | October 15, 2015, 3:01 am

အၾကံကုန္ေတာ့.....(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 14, 2015, 8:08 am

ဥပေဒအထက္မွာ မရွိဘူးဆိုလို႕...(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 13, 2015, 5:18 am

၀ိုင္းေဟ့..၀ိုင္းဟ.....

Read more


by herjulekatha | October 13, 2015, 2:58 am

လြတ္လပ္စြာ ေကာင္းကြက္မ်ား ေရးသားခြင့္..(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 7, 2015, 4:42 am

ဆရာေမာင္မိုးၾကည္ရဲ႕ လူထုရင္ထဲက ကဗ်ာေတြကို ေမာင္စစ္ျပန္ဆိုသူက ေဒါသပါတဲ့ကဗ်ာ ေတြနဲ႕တုန္႕ျပန္လာတာကို ဖတ္ရတဲ့အတြက္
ကာတြန္းဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္ကို အခုလိုကာတြန္းေလးနဲ႕ ျပသလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..၊ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္နဲ႕ ထပ္တူေရာ က်ပါရဲ႕လားခင္ဗ်ာ။
.....

Read more


by herjulekatha | October 6, 2015, 4:19 am

စိန္နဲ႕ သံပုရာ ယၾတာပဲ က်န္ေတာ့တယ္...(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 5, 2015, 10:14 am

အေမွ်ာ္အျမင္..(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | October 3, 2015, 3:41 pm

အသက္ေပးလို႕ျဖင့္ ကာကြယ္မယ့္သူေတြ....(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | September 29, 2015, 1:53 pm

ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ၿပီ ဆိုလို႕...(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | September 29, 2015, 6:42 am

ေအာင့္ထားလို႕ မရတာက....(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read moreTerm and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved